دانشگاه علوم پزشکی ارومیه میزبان ترم تابستانی دانشجويان شاهد و ايثارگر

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با هماهنگی و همکاری اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ترم تابستانی سال 1393 را در دروس اختصاصی و عمومی مقطع علوم پایه رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی بر گزار می کند.

به گزارش وب دا ،ترم تابستانی براي  دانشجویان ورودی های سال 1391 و ماقبل می باشد و  دانشجویان شاهد و ایثارگر می بایست معرفی نامه رسمی ازمدیریت شاهدو ایثارگر دانشگاه محل تحصیل جهت نام نويسي  داشته باشند.

دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکي مشهد براي کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به آدرس  www.umsu.ac.ir مراجعه کنند.

Prayer Times

Statistics

Today : 34
Yesterday :138
This Week : 1044
Last Week : 1406
This Month : 3625
Last Month : 8670
Online :1
Online Members : 0
Online Guests : 1