شرایط انتخاب دانشجوی همیار شاهد وایثارگر

 

 

طرح دانشجوي هميار شاهد و ايثارگر

به گزارش روابط عمومی مدیریت شاهد وایثارگر ، دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه درصورت علاقمندی و داشتن شرایط مندرج در آیین نامه طرح ذیل به عنوان دانشجوی همیار پذیرفته می شوند.

دانشجویان پس از مطالعه آیین نامه ذیل درصورت تمایل جهت ثبت نام به واحد مدیریت شاهد وایثارگر مراجعه ویا با شماره 38449102 و 38449103  داخلی 2 این مدیریت تماس حاصل نمایند.

 

مقدمه:

نظر به استقرار سامانه مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر اين طرح جهت ارتقاي سطح تحصيلي دانشجويان آسیب پذیر  و با مشاركت دانشجويان همیار تدوين گرديده است:

الف: هدف كلي:

بهبود وضعيت تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر آسیب پذیر  با استفاده از توان دانشجويان نخبه به ويژه شاهد و ايثارگر

ب: اهداف جزئي:

1-    جذب و مشاركت دانشجويان همیار  شاهد و ايثارگر در فعاليت آموزشي مديريت امور شاهد و ايثارگر

2-     ايجاد همگرايي و روحيه اجتماعي در دانشجويان شاهد و ايثارگر

شرایط لازم :

1- معدل 15 يا بيشتربرای مقاطع دکتری و معدل 16 يا بيشترمقاطع کارشناسی

2- داشتن صلاحیتهای اخلاقی – اجتماعی و ...

وظایف دانشجوی همیار

1-    راهنمايي درسي و كمك به دانشجويان تحت پوشش ، تهيه جزوه و نمونه سوالات و ........

2-    همكاري با استاد مشاور، رابط آموزشي دانشكده ، مدیریت شاهد و ایثارگر  در خصوص مسائل دانشجويان تحت پوشش

ط)هزینه دانشجویان همیار

 

3-    هزینه دانشجویان همیار از محل تامین اعتبارات مدیریت شاهد و ایثارگر با توجه به فعالیت های انجام شده در پایان هر ترم پرداخت خواهد شد.

Prayer Times

Statistics

Today : 88
Yesterday :138
This Week : 1098
Last Week : 1406
This Month : 3679
Last Month : 8670
Online :1
Online Members : 0
Online Guests : 1