سومین از سلسله جلسات مهارت های زندگی

 

 

فرض کنید اولین روز تحصیلات دانشگاهی شما است وارد دانشگاه شده اید، به اطراف خود نگاه می کنید و چهره های زیادی را می بینید. با خود می اندیشید کدام یک از این افراد دوست من خواهد بود؟ آیا دوست خوبی انتخاب خواهم کرد؟ آیا رابطه ما با یکدیگر ادامه خواهد داشت؟

 

مهم ترین سوال این است که چگونه در انتخاب فردی که می خواهیم با او رابطه ای نزدیک و صمیمانه بر قرار کنیم اشتباه نکنیم؟

با توجه به موضوعی که ذکر شد اهمیت مهارت روابط بین فردی موثر مشخص شد.

ارتباط،هرگونه تعاملي است كه شامل انتقال پيام باشد. گوينده (فرستنده پيام) بايد منظور خود را صريح و شفاف بازگو كند و پيام (سوال يا رفتار) به صورت كلامي يا غيركلامي به گيرندة پيام برسد؛ و گيرنده يا شنونده پس از دريافت پيام،به صورت كلامي يا غيركلامي بازخورد (فيدبك) بدهد. ارتباط بين‌فردي چيزي فراتر از تبادل كلمات بين دونفر است. اينكه چه چيزي، چگونه، چرا و كي گفته شود و چه چيزي گفته نمي‌شود، بر رابطة بين فرستنده و گيرنده تاثير مي‌گذارد. ارتباط موثر، تبادل افكار، احساسات و باورها بين گوينده و شنونده است؛ به‌گونه‌اي كه شنونده، پيام را آنگونه كه منظور گوينده است، تفسير كند. ارتباط، فرآيند ارسال و دريافت پيام‌هاي كلامي و غيركلامي است؛يعني فرآيندي كه از طريق آن؛ افكار، احساسات، عقايد و هيجانات خود را ابراز كرده و افكار و احساسات ديگران را دريافت مي‌كنيم.

    اهميت روابط بين‌فردي موثر

پ‍‍‍‍ژوهش‌هاي روانشناختي در مورد اهميت روابط بين‌فردي موثر به نتايج زير رسيده‌اند :

 • اثر مستقيم روي سلامت رواني فرد دارد.
 • به رشد شخصي و هويت‌يابي افراد كمك مي‌كند.
 • بهره وري شغلي و موفقيت را افزايش مي‌دهد.
 • كيفيت زندگي را افزايش مي‌بخشد.
 • سازگاري فرد را افزايش مي‌دهد.
 • باعث مقابلة سازنده با استرس مي‌گردد.
 • · خودشكوفايي به همراه دارد.

عناصر اصلي ارتباط موثر عبارتند از: احترام، پذيرش، مسئوليت، احساس امنيت، اعتماد، صداقت، درك و فهم، حساسيت داشتن نسبت به حساسيت‌هاي فرد مقابل، علايق و نيازهاي طرف مقابل.

عناصر اصلي ارتباط

1)كلامي: عناصر كلامي ارتباط، شامل آن وجهي از ارتباط هستند كه اختصاصاً به محتواي كلامي و فرآيند بيان كلامي مربوط مي‌گردند. منظور از محتواي كلام، آن چيزي است كه بر زبان مي‌آوريم.

2)غيركلامي: عناصر غيركلامي ارتباط، شامل آن وجهي ازارتباط هستند كه اختصاصاً به جنبه‌هايي غير از محتواي كلامي و فرآيند بيان كلامي مربوط مي‌گردند.

 • عناصر ارتباط غيركلامي
 • ديداري: زبان بدن، چهره، حركات چشم، ژست‌ها.
 • لمسي: زدن به پشت، گرفتن دست و دست گذاشتن روي شانه.
 • صوتي: آهنگ صدا براي انتقال مفاهيم.
 • فضايي: مقدار فاصله لازم با توجه به نوع رابطه.

 

توصيه‌هايي براي كارآمدتركردن ارتباط كلامي

 • اصول خوب صحبت كردن
 • به شنونده فرصت سوال يا اظهارنظر كردن بدهيد.
 • خود را جاي شنونده قرار دهيد و احساسات او را درنظر بگيريد.
 • آنچه را مي‌خواهيد بگوييد،واضح صحبت كنيد.
 • به شنونده نگاه كنيد.
 • مطمئن شويد آنچه را مي‌گوييد، با تُن صدا و زبان بدني شما هماهنگ باشد.
 • تُن و آهنگ صداي خود را تغيير دهيد.
 • مبهم صحبت نكنيد و با بيان جزئيات زياد، موضوع را پيچيده نكنيد.
 • از ديدن علائم آشفتگي در شنونده، غفلت نكنيد.

 

 • اصول خوب گوش دادن
 • سوال بپرسيد تا كاملاً متوجه شويد كه موضوع چيست.
 • موضوعات را آنطوري كه فهميده‌ايد، خلاصه كنيد.
 • گوش كنيد و از قضاوت دربارة آنچه كه گوينده مي‌گويد، پرهيز كنيد.

ادامه دارد...

Prayer Times

Statistics

Today : 282
Yesterday :206
This Week : 488
Last Week : 1406
This Month : 3069
Last Month : 8670
Online :1
Online Members : 0
Online Guests : 1