• دولت و ملت ، همدلی و همزبانی

Random Articles

Most Viewed Articles

Statistics

Today : 84
Yesterday :404
This Week : 488
Last Week : 2818
This Month : 7411
Last Month : 9388
Online :1
Online Members : 0
Online Guests : 1

سایت های مرتبط

Prayer Times

 
امور مشاوره جلسه اول مهارت جرات مندی

جلسه اول مهارت جرات مندی

 

 

شیرین در صف بانک ایستاده است و درست در زمانی که نوبتش می شود یک نفر جلو آمده و جلوی باجه می رود  و می گوید فقط یک سوال کوچک دارم، دوست شیرین از او میخواهد که اعتراض کند ولی او می گوید "ولش کن، ارزشش را ندارد."

آیا شما تا به حال چنین تجربه ای را داشته اید؟ آیا علیرغم میل خود مجبور به پذیرفتن خواسته دیگران شده اید؟ یا مواردی پیش آمده که نتوانید رنجش و ناراحتی خود از دیگران را بیان کنید، تا به حال در جمع هایی قرار گرفته اید که نتوانید مخالفت خود را با نظر دیگران بیان کنید؟

به نظر می رسد که تقریبا همه ی ادم ها تجربه ی چنین مواردی را دارند. با این وجود برخی افراد بیش از دیگران چنین مشکلاتی را تجربه می کنند. گفته می شود این افراد در رفتار جرات مندانه مشکل دارند.

v    تعریف جرات مندی

 به طور كلي جرات‌مندي را مي‌توان توانايي ابراز صادقانه نظرات، احساسات و نگرش‌ها بدون احساس اضطراب دانست. جرات‌مندي همچنين شامل دفاع فرد از حقوق خود مي‌باشد، به شكلي كه حقوق ديگران پايمال نشود.

مهارت های ارتباطی خوب مستلزم داشتن سطوح بالایی از خود آگاهی می باشند. آگاه بودن فرد از سبک ارتباطی خویش می تواند به برقراری ارتباط کارآمد و مستمر با دیگران منجر شود.

v    سه سبک اصلی در برقراری ارتباط وجود دارد. این سه سبک عبارتند از:

-         پرخاشگرانه: در اين نوع ارتباط فرد با تهديد كردن و تضييع حق ديگران توهين آميز برخورد مي كند.

-         منفعلانه: دراين نوع ارتباط فرد با عذر خواهي افراطي و كوچك انگاري خود تمامي افكار، احساسها و حقوق شخصي خود را به نفع طرف مقابل ناديده مي گيرد.

-         جرات مندانه: ارتباط جرات مندانه گونه‌اي از ارتباط است كه در آن هر احساسي به جز اضطراب به‌راحتي ابراز شده و نتيجه آن حرکت به سوی اهداف و مقاصد شخصي بدون ضايع كردن حق ديگران است.

هر کدام از این سبک های ارتباطی اجزایی دارند که به توضیح آنها می پردازیم. این اجزا شامل باور ها، سبک برقراری ارتباط، رفتار، رفتار غیر کلامی، رفتار کلامی، رویارویی و حل مسئله، احساسات و تاثیری که هر یک از این سه سبک بر دیگران می گذارند، است.

v    سبك پرخاشگرانه

  • باورها

-         همه بايد مثل من باشند.

-         من هرگز اشتباه نمي كنم.

-         حق با من است و تو اشتباه مي كني.

-         خودم همه چيز را مي دانم.

  • سبك برقراري ارتباط

-         ذهن بسته است. هيچ اطلاعاتي حق ورود ندارد!

-         شنوده ي ضعيفي است.

-         در ديدن نقطه نظرات ديگران دچار مشكل است.

-         حرف و كارهاي ديگران را قطع مي كند.

  • رفتارها

-         ديگران را تحقير مي كند.

-         هرگز فكر نمي كند كه ممكن است اشتباه كند.

-         رئيس مآب رفتار مي كند.(قدرت طلب است).

-         حريم شخصي آدم ها را رعايت نمي كند.

-         به ديگران حمله مي كند(فيزيكي،كلامي وعاطفي).

-         تشكر نمي كند! 

  • رفتار غير كلامي

-         انگشت اشاره را به سمت طرف مقابل تكان مي دهد.

-         اخم مي كند.

-         چپ چپ و خيره نگاه مي كند.

-         نگاه خيره مي شود.

-         حالت بدني خشك و بدون انعطافي دارد.

-         لحن صدايش انتقادي،بلند و سرزنش آميز بوده و غرولند مي كند.

-         آهنگ صبحت تند و مقطع است. 

  • رفتار كلامي

-         "تو بايد..."  اصل كلام را تشكيل مي دهد.

-         "نپرس چرا، فقط اين كار را انجام بده"  بخشي از كلام عادي است.

-         با كلامش ديگران را رنجانده يا آزار مي دهد.

  • رويارويي و حل مسئله

-         بايد در هر بحث، جدال يا تهديدي كه وارد مي شود، پيروز گردد.

-         از موضع برنده- بازنده با هر چيزي برخورد مي كند.

  • احساساتي كه تجربه مي كند.

-         خشم

-         عصبانيت

-         ناكامي

-         بي طاقتي

  • تاثيري كه بر ديگران مي گذارد

-         در ديگران رفتار مقابله با خشم را بر مي انگيزد.

-         باعث ايجاد مقاومت،برخورد دفاعي، دروغگويي، پنهانكاري و فاصله گيري و عقب نشيني در طرف مقابل مي شود.

-         كاري مي كند كه ديگران از آنها اطاعت كنند.

-         اطاعت ديگران توام با رنجش است.

 

    در ادامه ی مباحث به دیگر سبک های ارتباطی می پردازیم.

 
  Latest News  
  news  
     
     
  Academics  
  EducationIran  
     
     
  Admission  
  Guidelines  
  Requirements  
  Tuition fee and Expenses  
  Contact us  
  Apply to MUMS