• دولت و ملت ، همدلی و همزبانی

Random Articles

Most Viewed Articles

Statistics

Today : 125
Yesterday :383
This Week : 637
Last Week : 2279
This Month : 4376
Last Month : 11512
Online :1
Online Members : 0
Online Guests : 1

سایت های مرتبط

Prayer Times

 
امور مشاوره جلسه دوم مهارت جرأت مندی

جلسه دوم مهارت جرأت مندی

مدیر عامل شرکت از دفتر کارش بیرون آمده و گزارش کاری را که آقای انصافی انجام داده بود روی میز کوبیده و می گوید:

"آشغالِِِِِِ". آقای انصافی برای این کار زحمت زیادی کشیده بود و معتقد است که این کار اشکال زیادی ندارد. با این وجود می گوید " معذرت می خواهم، این قدر بد بود؟"

این هفته با توضیح داستانی کوتاه دیگر به ادامه ی مباحث سبک های ارتباطی می پردازیم.

     تعریف سبک منفعلانه

 دراين نوع ارتباط فرد با عذر خواهي افراطي و كوچك انگاري خود تمامي افكار، احساس ها و حقوق شخصي خود را به نفع طرف مقابل ناديده مي گيرد.

اين افراد ميل به راضي نگه داشتن ديگران از خود دارند. منفعلانه به ديگران اجازه مي‏دهند حقوق  و احساسات او را ناديده بگيرند. اهل ابراز عقيده نيستند، خود را دست كم مي‏گيرند، اعتماد به نفس ندارند و براي بدست آوردن دل ديگران خود را به هر گونه رنج و زحمتي مي‏اندازند . معمولاً با جملاتي از قبيل “هر طور كه صلاح مي‏دانيد” ، “برايم فرقي نمي‏كند”، “هرچي كه شما بگوييد” و .... جواب مي‏دهند.

  • باورها

-         "هرگز عواطف واقعی خود را ابراز نکن."

-         "مخالفت نکن."

-         "طوفان ایجاد نکن." 

-         "دیگران همیشه بیشتر از تو حق دارند."

-         "به دردسرش نمی ارزد."

 

  • سبک ارتباطی

-         غیر مستقیم 

-         همیشه موافق

-         بدون اعتراض

-         محتاط

 

  •      رفتارها

-         زیاد آه می کشد. 

-         بدون انکه لازم باشد معذرت خواهی می کند.

-         سعی می کند هوای طرف مقابل را داشنه باشد که تعارضی پیش نیاید.

-         وقتی احساس می کند به شیوه ای غیر منصفانه با وی رفتار شده است، آرامش خود را حفظ می کند.

-         بدون آنکه لازم باشد پوزش می طلبد.

-         به جای اقدام کردن شکوه و شکایت می کند.

-         اجازه میدهد دیگران برای او تصمیم بگیرد.

-         در برنامه ریزی مشکل دارد.

-         خود را نادیده میگیرد و فدا میکند.

 

  • رفتار غیرکلامی

-         بیقراری

-         حرکات چهره ای ندارد. 

-         از سر توافق لبخند رضایت می دهد. 

-         وضعیت بدنی خمیده دارد.

-         تن صدایش پایین وملایم است.

-         چشمهایش را پایین می اندازد.

 

  •      رفتار کلامی

-         "شما بیشتر از من تجربه دارید."

-         "من نمی توانم -  من سعی خواهم کرد.

-         "ممکن است اشتباه باشد، ولی..."

-         "من سعی خواهم کرد..."

 

  • رویارویی با مشکلات و مساله

-         اجتناب، نادیده انگاری، رها کردن و به تاخیر انداختن شیوه برخورد فرد منفعل یا مشکلات است.

-         در هنگام رویارویی، کناره گیر، عبوس و غیر معاشرتی است.

-         به ظاهر موافق و در باطن مخاف است.

-         انرژی زیادی صرف پرهیز از تعارض ها و مقوله های اضطراب برانگیز می کند.

-         وقت زیادی صرف گرفتن نصیحت و توصیه و نظارت از دیگران می کند.

-         بیش از حد معقول با هر چیزی موافق است.

 

  •  احساساتی که تجربه میکند

-         ناتوانی و عدم قدرت

-         اضطراب 

-         ناکامی

-         خشم

 

  •  تاثیراتی که بر دیگران میگذارد

-         دیگران را پرتوقع می سازد. 

-         دلیل تراشی را در دیگران برمی انگیزد.

 

 

    در مبحث بعدی به توضیح سبک جرات مندانه می پردازیم.

 

 

 
  Latest News  
  news  
     
     
  Academics  
  EducationIran  
     
     
  Admission  
  Guidelines  
  Requirements  
  Tuition fee and Expenses  
  Contact us  
  Apply to MUMS