مشاوره

 

 

نام ونام خانوادگی : لیلا کنگی

سمت : کارشناس ارشد امور مشاوره

تلفن: 38449102 داخلی 4

رایانامه :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

جلسه دوم مهارت جرأت مندی

مدیر عامل شرکت از دفتر کارش بیرون آمده و گزارش کاری را که آقای انصافی انجام داده بود روی میز کوبیده و می گوید:

 

پنجمین مبحث از سلسله جلسات مهارت های زندگیاساس عقل پس از ایمان به خدا دوستی با مردم است.

«حضرت رسول اکرم ( ص)»

 

جلسه دوم مهارت ارتباط موثر

 

هفته ی گذشته در بحث مهارت ارتباط موثر، تعریف و اهمیت و عناصر اصلی ارتباط موثرتوضیح داده شد، این هفته به ادامه ی بحث می پردازیم.

 

دومین قسمت مهارت ارتباط فردی موثر

 

 

هفته ی گذشته در بحث مهارت برقراری روابط بین فردی موثر، تعریف و اهمیت و عناصر اصلی برقراری روابط بین فردی توضیح داده شد، این هفته به ادامه ی بحث می پردازیم.

 

Prayer Times

Statistics

Today : 4
This Week : 4
Last Week : 820
This Month : 2302
Last Month : 4814
Online :1
Online Members : 0
Online Guests : 1