فراخوان ترم تابستانی ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر

 

 

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت شاهد و ایثارگر ، بنا به اعلام اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ترم تابستانی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار خواهد شد.

دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت کسب اطلاع بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی البرز (www.abzums.ac.ir) مراجعه نمایند.

 

   بسمه تعالی

        با صلوات بر محمد وآل محمد

           شرایط برگزاری ترم تابستانی ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی کشور(سال 1394)

 

 دانشگاه علوم پزشکی البرز با هماهنگی و همکاری اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ترم تابستانی سال 1394 را با ارائه دروس اختصاصی مقطع علوم پایه رشته­های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، کورس­های دوره فیزیوپاتولوژی پزشکی ، برخی از دروس تخصصی رشته­های داروسازی و دندانپزشکی و تعدادی دروس عمومی به شرح و شرایط ذیل بر گزار می نماید.

1. ترم تابستانی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکیکشور با سهمیه مشخص شده در ذیل (گروه هدف) می باشد.

الف) فرزندان ( شهید- مفقودالاثر- آزاده –جانباز 25% و بالاتر)

ب) همسر( شهید- مفقودالاثر- آزاده –جانباز 25% و بالاتر)

ج) جانبازان 25% و بالاتر

د) آزادگان با حداقل 6 ماه سابقه اسارت

ه) رزمندگان با حداقل سابقه 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه

و) جانبازان  با حداقل 15% جانبازی و 3 ماه حضور داوطلبانه در جبهه

تبصره 1:  با توجه به هزینه بسیار زیاد که جهت امور رفاهی ترم تابستانی (غذا-خوابگاه- ایاب وذهاب-فعالیت های فوق برنامه ورزشی) در نظر گرفته می شود، لذا در پایان ترم تابستانی توسط اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع مبلغی که توسط دانشجویان شاهد و ایثارگردانشگاه های دولتی می بایست پرداخت گردد تعیین شده و به دانشجویان جهت واریز هزینه ها اعلام خواهد گردید.

تبصره 2: دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاههای آزاد اسلامی و شعب بین المللدانشگاههای علوم پزشکی
می توانند با رعایت ضوابط قید شده و پرداخت هزینه های مربوطه در ترم تابستانی شرکت نمایند.

تبصره 3:  در موارد بسیار محدود و وجود ظرفیت مازاد از دانشجویان غیر شاهد و ایثارگر(عادی)نیز با رعایت ضوابط قید شده و پرداخت هزینه های مربوطه ثبت نام به عمل خواهد آمد.

تبصره 4: ترم تابستانی صرفاً جهت دانشجویان ورودی های سال 1392 و ماقبل می باشد.

تبصره 5: دروس عمومی صرفاً برای دانشجویان شاهد و ایثارگر مقاطع دکتری که در شهریور 1394 امتحان جامع علوم پایه دارند(ترم تسویه)ارائه خواهد شد.

تبصره 6: کلیه متقاضیان، از دروس معارف حداکثر 1 درس را میتوانند انتخاب کنند. و انتخاب 2 درس از این گروه مجاز نمی باشد.

2. دانشجویان شاهد و ایثارگر می بایست معرفی نامه رسمی از دبیر (مدیر) محترم ستاد شاهدو ایثارگر دانشگاه محل تحصیل داشته باشند. (برای دانشجویان غیر شاهد و ایثارگر(عادی) می­بایست معرفی نامه توسط معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل ارائه گردد).

3. سقف انتخاب واحد دانشجویان در ترم تابستانی حداکثر شش واحد درسی می باشد .

4.  حداقل نمره قبولی بر اساس تبصره 2 ماده 67 آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دانشجوی مهمان نمره 12 می باشد.

5. طبق ماده 15 آیین نامه آموزشی حضور دانشجویان در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از 17/4 آن درس نباید تجاوز نماید، در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.(مسئولین محترم ستادهای شاهد و ایثارگر نسبت به معرفی آندسته از دانشجویانی که بعلت طولانی شدن تقویم آموزشی (شرکت در امتحانات پایان ترم) نمی توانند در موعد مقرر در کلاسها ی ترم تابستانی حضور داشته باشند، خودداری نمایند)

6. با غیبتهای کلاسی و امتحانی دقیقا مطابق آیین نامهبرخورد خواهد شد. لذا پیشنهاد می گردد چنانچه دانشجو امکان حضور منظم در کلاسهای درس را نداشته باشد از انتخاب واحد امتناع نماید .

7. این دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال مغایرت واحد های درسی دانشگاههای مبدا و مقصد و تداخل برنامه های کلاسی و امتحانی و رعایت پیش نیاز و پس نیاز ندارد.

8. حداقل تعداد دانشجو در هر کلاس 10 نفر و حداکثر آن 40 نفر تعیین می­گردد.( در صورتیکه هر یک از کلاسها به حد نصاب 10 نفر نرسد درس مربوطه ارائه نخواهد شد). همچنین سقف کلاس دروس عملی حداکثر تا 10 نفر
می باشد.

9. ارسال نمرات دانشجویان میهمان منوط به تسویه حساب با این دانشگاهمی باشد. مضافاً در صورت عدم تسویه حساب، فارغ التحصیلی دانشجو با مشکل روبروخواهد شد.

10. در صورت پذیرش دانشجویان مشمول تبصره های 2و 3 بند یک، ارائه هر گونه خدمات خوابگاهی و تغذیه (وعده های صبحانه،نهارو شام) امکان پذیر نمی باشد. لذا دانشجویان مذکور شخصاً نسبت به تهیه امکانات خوابگاهی و تغذیه اقدام خواهند نمود. و هزینه ایاب و ذهاب دانشجویان جهت واحدهای عملی و تربیت بدنی و غیره به عهده خود دانشجو می باشد.

11. ثبت نام کلیه دانشجویان صرفاً در سامانه تعریف شده در سایت www.abzums.ac.ir  انجام خواهد شد و به مراجعات حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد

12. نحوه ثبت نام:

*ثبت نام به صورت اینترنتی می­باشد و از طریق سامانه که لینک آن در انتهای همین صفحه بارگذاری شده است، صورت می­پذیرد. لذا از مراجعه حضوری خودداری نمایید.*

الف) مدارک لازم برای پیش ثبت نام اینترنتی :

1- تکمیل فرم تقاضای مهمانی و پیشنهاد دروس مورد نیاز که از طریق معاونت آموزشی دانشگاه مبدا تهیه و تایید شده است.(تصویر این فرم در محل مورد نظر در سامانه بارگذاری شده است.)

2-   فرمهای تکمیل شده 1، 2 ، 3 که در اطلاعیه موجود در سامانه قرار داده شده است.

تبصره 1: فرمهای شماره (1و2)در قالب word می باشد که پس از تایپ کامپیوتری اطلاعات درخواستی آن توسط دانشجویان می بایست پرینت گرفته شود(به فرمهایی که دستی تکمیل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد).

تبصره 2:  پس از پرینت فرم یک قطعه عکس 4*3 دانشجو در محل مربوطه الصاق گردد.

تبصره 3 : عکس دانشجو باید ممهور به مهر آموزش دانشگاه شود.

تبصره 4 : فرم شماره 3 ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر بوده و صرفاً توسط این عزیزان تکمیل می گردد.

* فرمهای فوق پس از تکمیل و ممهور شدن توسط آموزش دانشگاه مبدأ در محل تعیین شده در فرم "ثبت درخواست" سامانه بارگذاری شود.

ب) اولویت ثبت نام با دانشجویان شاهد و ایثارگر می باشد .

تبصره : در صورت وجود ظرفیت مازاد کلاس به ترتیب ذیل ثبت نام بعمل می آید:

1- دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های آزاد اسلامی و شعب بین الملل (اولویت با دانشجویانی می باشد که زودتر نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایندو این دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال مدارکی که از تاریخ اعلامی به بعد ارسال نمایند ندارد.

2- دانشجویان متقاضی غیر شاهد و ایثارگر(عادی) (اولویت با دانشجویانی می باشد که زودتر نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایندو این دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال مدارکی که از تاریخ اعلامی به بعد ارسال نمایند ندارد.

 ج)اعلام نتیجه ثبت نام :

اسامی داوطلبان واجد شرایط در سایت دانشگاه علوم پزشکی البرز و همچنین در پنل پیگیری سامانه طبق تاریخ مشخص شده اعلام خواهد گردید.

ثبت نام قطعی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه های آزاد اسلامی

و شعب بین الملل و دانشجویان متقاضی غیر شاهد و ایثارگر(عادی) مشروط به واریز شهریه مربوطه تا مهلت مقرر می باشد. در صورت عدم پرداخت  شهریه از لیست ثبت نام قطعی حذف خواهند شد.

د) بعد از اعلام نتایج قطعی از طریق سامانه و همچنین سایت اعلام شده مقتضی است داوطلبانی که با درخواست ایشان موافقت شده است روز 94/4/20 با در دست داشتن اصل مدارک جهت ثبت نام حضوری به آدرسی که متعاقباً اعلام خواهد شد مراجعه کنند.

 

14. تقویم ترم تابستانی:

ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر:                                                    94/3/20 الی 94/3/31

ثبت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر بین الملل و دانشگاه آزاد اسلامی:            94/4/01 الی 94/4/04

ثبت نام دانشجویان غیر شاهد و ایثارگر :(خیلی محدود)                          94/4/06 الی 94/4/08

اعلام اسامی قطعی دانشجویان ثبت نامی:                                                   94/4/11

ثبت نام حضوری تاریخ 94/4/20 ( ارائه مدارک فیزیکی: اصل فرم معرفی مهمانی و انتخاب واحد، 4 قطعه عکس4*3 ، اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی )

برای دانشجویان متقاضی خوابگاه موارد ذکر شده در قسمت تذکرات مهم باید همراه باشد.

مهلت واریز شهریه: 94/4/08 الی 94/4/09 (به واریزهای پس از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.)
شروع کلاسها :    94/4/21

پایان کلاسها :                    94/5/28

شروع امتحانات :                94/6/01

پایان امتحانات :                 94/6/05

 

15. اتوماسیون تغذیه:

جهت تهیه و توزیع مناسب غذا (صبحانه، نهار و شام )، نیاز به تعیین آمار دقیق روزانه متقاضیان استفاده از تغذیه می باشد ، لذا کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر و عادی می بایست بصورت روزانه با پرداخت مبلغ اندکی (هر روز 10000 ریال) از طریق سیستم اتوماسیون تغذیه نسبت به رزرو غذا اقدام نمایند.

 

 

16. شهریه ها:

پرداخت شهریه ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه­های آزاد و شعب بین الملل و  دانشجویان متقاضی غیر شاهد وایثارگر به شرح ذیل می­باشد که پس از اعلام تایید اولیه  درخواست (که در پنل پیگیری سامانه قابل مشاهده است)، اقدام به واریز مبالغ مربوطه خواهند نمود.

هر واحد تئوری عمومی :                                     3/000/000  ریال

هر واحد تئوری اختصاصی:                             4/000/000 ریال

هر واحد عملی :                                       5/000/000 ریال

هزینه خوابگاه+ صبحانه، نهار و شام و ایاب و ذهاب :        10/0000/0000 ریال ( برای کل دوره )

شماره حساب جهت واریز شهریه دروس: 2177616010003 بانک ملی شعبه مطهری بنام درآمدهای معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی البرز

 شماره حساب جهت واریز شهریه خوابگاه :  2177616029001 بانک ملی بنام درآمد اختصاصی معاونت دانشجویی و فرهنگی

تذکرات مهم:

1.  دانشجویانی که در مهلت مقرر نسبت به واریز شهریه اقدام ننمایند از لیست ثبت نام قطعی حذف خواهند شد.

2.  تاکید می گردد که فیش های واریزی حتماً به نام دانشجو باشد.

3. به علت روند اداری زمان بر عودت شهریه از دانشجویان عزیز خواهشمنداست در هنگام واریز وجه  به شماره حساب اعلامی و مقدار مبلغ واریزی دقت لازم را داشته باشند.

4.  با توجه به برنامه ریزی بعمل آمده از طرف دانشگاه، لازم است کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه نسبت به همراه داشتن لوازم شخصی از جمله ملحفه، بالش، پتو، بشقاب، قاشق و چنگال و سایر مواردی که متعاقبا از طریق همین سایت اعلام خواهد شد اقدام نمایند.

5.  در صورت تغییر زمانی برنامه ها ضمن اعلام مراتب به ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاهها، در سایت دانشگاه علوم پزشکی البرز به آدرسwww.abzums.ac.irبه اطلاع دانشجویان عزیز خواهد رسید.

6.  دانشجویان موظفند کلیه کتب مورد نیاز برای آزمون دانشگاه و دروس ترم تابستانی خود را بهمراه داشته باشند، لذا دانشگاه تعهدی برای ارائه کتابخانه نخواهد داشت.

آدرس ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی البرز :

کرج ، بلوار طالقانی شمالی ، بالاتر از میدان طالقانی، شهرک اداری ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی البرز
شماره تماس ستاد شاهد و ایثارگر : 32563329-026

شماره تماس اداره خدمات آموزش : 32563321-026  - 32563328-026

 

اخبار

IMAGE
مراسم تکریم و معارفه مدیر امور شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد
چهارشنبه, 23 خرداد 1397
   مراسم تکریم و معارفه مدیر امور شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور دکتر دارابی؛ رئیس دانشگاه،... ادامه مطلب...
IMAGE
دیدار رئیس دانشگاه با خانواده ی جانباز شهید حسینی مقدم به مناسبت گرامی داشت سالروز سوم خرداد
پنج شنبه, 03 خرداد 1397
   دیدار رئیس دانشگاه با خانواده ی جانباز شهید حسینی مقدم به مناسبت گرامی داشت سالروز سوم خرداد ادامه مطلب...
IMAGE
انتصاب مدیر امور شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
چهارشنبه, 02 خرداد 1397
    انتصاب مدیر امور شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد ادامه مطلب...
IMAGE
برگزاری اردوی علمی نمایشگاه کتاب تهران
چهارشنبه, 02 خرداد 1397
   برگزاری اردوی علمی نمایشگاه کتاب تهران ادامه مطلب...
IMAGE
تکریم رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد از پرسنل جانباز دانشگاه
دوشنبه, 03 ارديبهشت 1397
   تکریم رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد از پرسنل جانباز دانشگاه ادامه مطلب...
IMAGE
برگزاری هشتادمین جلسه ستاد شاهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پنج شنبه, 30 فروردين 1397
   برگزاری هشتادمین جلسه ستاد شاهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه مطلب...
IMAGE
تقدیر از دانشجویان برتر شاهد و ایثارگر دانشگاه
پنج شنبه, 24 اسفند 1396
   تقدیر از دانشجویان برتر شاهد و ایثارگر دانشگاه ادامه مطلب...
IMAGE
اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر
یکشنبه, 29 بهمن 1396
   اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر ادامه مطلب...
IMAGE
دیدار با پرستاران ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد
شنبه, 28 بهمن 1396
   دیدار با پرستاران ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه مطلب...
IMAGE
تقدیر از برترین های آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و ورزشی درهمایش سالیانه دانشجویان شاهد و ایثارگر
یکشنبه, 08 بهمن 1396
    تقدیر از برترین های آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و ورزشی درهمایش سالیانه دانشجویان شاهد و ایثارگر ادامه مطلب...

سایت های مرتبط

امروز: 15
ديروز:272
اين هفته: 888
هفته‌ي گذشته: 1406
اين ماه: 3469
ماه گذشته: 8670
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1