قابل توجه کلیه همکاران محترم ایثارگر دانشگاه  و دانشجویان عزیز 

مدیریت امور شاهد و ایثارگر  از تاریخ 97/7/28  به محل جدید خود واقع در ساختمان سابق دارو سازی انتقال یافت.

تلفن های تماس متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

مشاور

 

 

 لیلا کنگی


سمت : مشاور 


تحصیلات :کارشناس ارشد


تلفن تماس:  38446518 - 051  داخلی 4


سایت های مرتبط