IMAGE
IMAGE بازدید مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مدیریت امور شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دوشنبه, 16 تیر 1399
بازدید مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از... ادامه مطلب ...
IMAGE تمدید مهلت ثبت نام ترم تابستانی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی
یکشنبه, 15 تیر 1399
   مهلت ثبت نام ترم تابستانی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی تا 17 تیر ماه تمدید شد.  ... ادامه مطلب ...
IMAGE ابقا دبیر ستاد شاهد و ایثارگر کلان منطقه نه آمایشی
چهارشنبه, 11 تیر 1399
ابقا دبیر ستاد شاهد و ایثارگر کلان منطقه نه آمایشی بنا به گزارش روابط عمومی مدیریت... ادامه مطلب ...
IMAGE